Thông báo lãi suất trái phiếu ACB 2016

Căn cứ: -Các điều kiện và điều khoản trong Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng (mục V.3 Lãi suất), Nghị quyết 2343/TCQĐ.HĐQT.16 V/v điều chỉnh nội dung hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2016 và Công văn số 3314 ngày 16/6/2016 của UBCKNN phê duyệt điều chỉnh hồ sơ trái phiếu ACB.

Ngân hàng TMCP Á Châu xin thông báo mức lãi suất trái phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên như sau:

Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 2016

Ngày phát hành: 30/6/2016

Lãi suất trái phiếu cho Kỳ Tính Lãi 30/6/2016 – 30/6/2017 được xác định là bình quân lãi suất tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố của tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của hai ngân hàng Việt Nam, bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất cộng biên độ 2%/năm.

Ngày xác định lãi suất 23/6/2016
Lãi suất tiết kiệm VND trả lãi sau 12 tháng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (CN TPHCM): 6,50%/năm

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (CN TPHCM): 6,50%/năm

Lãi suất bình quân 6,50% / năm
Lãi suất trái phiếu áp dụng 8,50% / năm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *