Quốc Âm thi tập by Nguyen Trai [epub, pdf, doc, kindle]

by Nguyen Trai

Book info

Quốc Âm thi tập ePub, PDF, Kindle, Doc versions Available

Download PDF

Author
Title
FormatPaperback, PDFEn
PublisherThuận Hóa
File size5.6 Mb
ISBN
Book rating5 (2 votes)

Book description

Quốc Âm thi tập gồm 254 bài thơ chữ Nôm, lời lẽ uyển chuyển, giản dị lại gần gũi với đời thường, được phân thành nhiều chủ đề nhỏ. Tập thơ không chỉ đề cập đến tính triết lý trong phong cách sống của Nguyễn Trãi mà còn thể hiện tính bác học và dân gian đối với tiếng Việt nói chung. Có thể nói, đây là tập thơ rất có giá trị khi nghiên cứu văn học Việt Nam cổ điển.

Tags: download, nguyen trai, ebook, pdf, quốc Âm thi tập


Download

Filename: qu7889c_194m_thi_t7853p.pdf